Ανακοινώσεις

  • Απαραίτητα έγγραφα για υποβολή αναγγελίας απαίτησης από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Οχήματα)
  • Απαραίτητα έγγραφα για υποβολή αναγγελίας απαίτησης από μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα (Λοιποί Κλάδοι)
  • Ανακοίνωση σχετικά με την κατάταξη των απαιτήσεων για επιστροφή των μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων
  • Ανακοίνωση καταχώρησης προσωρινού πίνακα δικαιούχων ασφαλίσματος

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210-2222238,
210-9212549
Φάξ: 210-2222809,211-1826943
Email:
info@evima-ekka.gr, logistirio@evima-ekka.gr,
zimies@evima-ekka.gr


Έδρα:Β. Σοφίας 60 11528,
10562 Αθήνα
Ωράριο Λειτ:
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 16:30  
Παρασκευή 08:30 - 15:30

Χρήσιμα Link: http://www.bankofgreece.gr, http://www.epikef.gr