Έγγραφα Εταιρείας

Με την υπ’ αριθμ. 63/08.02.2013 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 979/08-02-2013) απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία  «EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενώ παράλληλα με την ίδια απόφαση το σύνολο της περιουσίας της εταιρείας δεσμεύτηκε προκειμένου για την ικανοποίηση των συγκεκριμένων  προνομίων  όπως  κατατάσσονται  και  ικανοποιούνται σύμφωνα με το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05-02-2016), πρώην ν.δ. 400/1970.

Με την ανωτέρω απόφαση διορίστηκε επόπτης εκκαθάρισης ο δικηγόρος Αθηνών κ. Ιωάννης Γερμανός του Δημητρίου.

Με τις  υπ’ αριθμ.  93/24-10-2013 (ΦΕΚ Τ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 935/31-01-2014)  & 128/16-02-2015 αποφάσεις  της ΕΠΑΘ, ανανεώθηκε η θητεία του επόπτης εκκαθάρισης κ.  Ιωάννη Γερμανού, του οποίου η θητεία ισχύει μέχρι την 30.06.2016 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05-02-2016).

Με την από 19.03.2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών διορίστηκε αρχικά ως εκκαθαριστής η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κα Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου του Αργυρίου, η οποία με τις υπ’ αριθμ. 543/2013 και 2119/2015 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών διορίστηκε εκκαθαριστής της ως άνω εταιρείας και ασκεί τα καθήκοντά της έως σήμερα. 


ΕΓΓΡΑΦΑ


ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
  • Απόφαση 63/08.02.2013 
  • ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 979/08-02-2013

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΗ
  • Απόφαση 63/08.02.2013 
  • ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 979/08-02-2013
  • ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 935/31-01-2014
  • Απόφαση 128/16.02.2015 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
  • ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2253/12-04-2013
  • ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 3585/07-04-2014
  • Απόφαση 2119/2015
  • Απόφαση 543/2013


Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210-2222238,
210-9212549
Φάξ: 210-2222809,211-1826943
Email:
info@evima-ekka.gr, logistirio@evima-ekka.gr,
zimies@evima-ekka.gr


Έδρα:Β. Σοφίας 60 11528,
10562 Αθήνα
Ωράριο Λειτ:
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 16:30  
Παρασκευή 08:30 - 15:30

Χρήσιμα Link: http://www.bankofgreece.gr, http://www.epikef.gr