Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • Ισολογισμός Έναρξης Εκκαθάρισης 08.02.2013
 • Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – Έναρξη Εκκαθάρισης 08.02.2013
 • Ισολογισμός 1ης Χρήσης Εκκαθάρισης (09.02.2013 – 08.02.2014)
 • Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – Έναρξη Εκκαθάρισης (09.02.2013 – 08.02.2014)
 • Ισολογισμός 2ης Χρήσης Εκκαθάρισης (09.02.2014 – 08.02.2015)
 • Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή – Έναρξη Εκκαθάρισης (09.02.2014 – 08.02.2015)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 3ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2015 – 08.02.2016)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 4ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2016 – 08.02.2017)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 5ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2017 – 08.02.2018)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 6ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2018 – 08.02.2019)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 7ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2019 – 08.02.2020)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 8ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2020 – 08.02.2021)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 9ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2021 – 08.02.2022)
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 10ης Χρήσης Εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (09.02.2022 – 08.02.2023)
Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 210-2222238,
210-9212549
Φάξ: 210-2222809,211-1826943
Email:
info@evima-ekka.gr, logistirio@evima-ekka.gr,
zimies@evima-ekka.gr


Έδρα:Β. Σοφίας 60 11528,
10562 Αθήνα
Ωράριο Λειτ:
Δευτέρα-Πέμπτη 08:30 - 16:30  
Παρασκευή 08:30 - 15:30

Χρήσιμα Link: http://www.bankofgreece.gr, http://www.epikef.gr